Koncert pro nejmenší

Program pro mateřské školy, který není koncertem v pravém slova smyslu, ale vtahuje děti do hry. Manželé Kirschnerovi ukazují dětem různé dechové nástroje, na které si mohou děti i zkusit zahrát, zpívají se písničky, hádají se hádanky a je tam spousta legrace. Koncerty se konají jak přímo ve školkách tak v jiných prostorech. Při dobrém počasí je možné program uskutečnit i venku. Někdy zvou MŠ na koncert i první stupeň ZŠ nebo naopak.