Duo Romantico

Houslové duo „Duo Romantico“ bylo založeno v roce 2018 bývalými členy Symfonického orchestru hl. m. Prahy. Oba umělci absolvovali Státní konzervatoř hudby v Praze. Po ukončení studia působili v různých evropských orchestrech.

Jana Geiser
se věnuje od roku 1989 koncertní
a pedagogické činnosti a žije ve Švýcarsku.

Jaroslav Šimeček
dodnes umělecky působí v Praze

Repertoár:
G. Fr.Händel, J. S. Bach, F. Mates, A. Vivaldi,
A. Corelli, S. Leduc, L. Borgi, J.- M.Leclair,
L. Spohr, W. A. Mozart, I. Pleyel, G. B. Viotti,
J. Hook, B. Bartók, I. Stravinsky, atd.