Puellae de Bohemia

Dívčí trio složené ze zobcové flétny (možno kombinovat tři druhy), loutny, zpěvu a bicích nástrojů (bubínek, tamburína). Soubor se zaměřuje na evropskou hudbu lidového charakteru z období středověku a renesance. Svým typickým nástrojovým obsazením je ideální pro doprovod a podbarvení zábavních programů na starých hradech (např. hrad Vianden v Lucembursku), zámcích (např. zámek Zbraslav, zámek Nelahozeves) a různých společenských akcích (např. otevření středověké hospody Cartouche). Všechny tři hudebnice současně účinkují i v dalších komorních seskupeních profesionálního charakteru, i když zcela odlišného žánru.

Účinkování v dobových kostýmech je samozřejmostí.

 

 

 

Poptávka na vystoupení

Členové souboru

Jana Češpivová
flétny, buben
Absolvovala Konzervatoř v Praze, obor flétna. Již během studií se účastnila několika soutěží, na kterých získala mj. cenu za nejlepší provedení skladby českého autora. Také se často zúčastňovala seminářů staré hudby v Kroměříži a ve Valticích. Po studiích na Státní konzervatoři v Praze působila v různých hudebních tělesech, spolupracovala s orchestrem Národního divadla a Hudebního divadla v Karlíně. Od roku 1993 byla členkou souboru Linha Singers, se kterým se podílela na natočení několika CD. Koncertovala v Dánsku, Estonsku, Švýcarsku, Německu, Lucembursku. Vystupuje v souboru Duo Témbr ve složení flétna - kytara. Byla členkou komorního sdružení sólistů Lyra da camera, zaměřeného na hudbu 17. a 18. století. Vyučovala hře na zobcovou flétnu ve Škole sborového zpěvu Bambini di Praga. V současné době se také věnuje soukromé pedagogické činnosti.
Helena Půlpánová
loutna, kytara
Absolvovala pražskou konzervatoř, a poté i Hudební akademii múzických umění v Praze, kde studovala u kytarového virtuosa a skladatele doc. Štěpána Raka. Již v průběhu studií se účastnila mezinárodních kytarových soutěží a také koncertovala doma i v zahraničí jako sólový či komorní hráč - například v Itálii (benátský karneval) a ve Francii (oslavy výročí Francouzské národní banky). Vystupovala se známými umělci: Alfrédem Strejčkem, Miroslavem Horníčkem, Josefem Somrem, Taťjanou Medveckou a Borisem Rossnerem. Radovana Lukavského doprovázela vlastní tvorbou. Koncertovala jako sólistka s Komorním orchestrem Václava Talicha či s orchestrem FOK. Vystupovala se svým bývalým profesorem Štěpánem Rakem nebo se sólistkou Státní opery Zorou Jehličkovou. Pro Český rozhlas natočila skladby českých i zahraničních autorů, účinkovala v dokumentárním filmu České televize o Hudební akademii múzických umění a také se objevila v americké filmu Hon za svobodou (Chasing Liberty/American Princess) - režie Andy Cadiff z r.2004.
Iva Matošková
zpěv, buben, tamburina, triangl
Je zakládající členkou souboru Weytora, který se zabývá stylovou interpretací tzv. staré hudby. Ve sboru Schola Angelica se věnovala zpěvu duchovní hudby z období renesance a raného baroka. Krátce působila také v hudebních skupinách Musica Fresca a Svobodné hudební bratrstvo. Spolupracuje se sdružením Alla Breve, které koncertuje převážně v součinnosti se skupinou historického tance La Fiamma. Se soubory vystupovala u příležitosti městských, hradních či zámeckých slavností v České republice i v zahraničí v Německu, Švýcarsku a Itálii. Koncertovala také na Slavnostech pětilisté růže v Českém Krumlově, v letohrádku Hvězda v Praze a v Lobkovickém paláci na Pražském hradě.