TOPlist

Koncert pro nejmenší

Program pro mateřské školy, který není koncertem v pravém slova smyslu, ale vtahuje děti do hry. Manželé Kirschnerovi ukazují dětem různé dechové nástroje, na které si mohou děti i zkusit zahrát, zpívají se písničky, hádají se hádanky a je tam spousta legrace. Koncerty se konají jak přímo ve školkách tak v jiných prostorech. Při dobrém počasí je možné program u
 

Dětské dny, programy pro děti a jejich rodiče

  Programové a technické zajištění dětských akcí.